357/1992 Sb. zaniká k 31.12.2013, vyjma případů, kdy došlo k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí nejpozději v tento den. V případě bezúplatných převodů, není-li převod od daně osvobozen, se bude uplatňovat rovná 15procentní sazba daně na r

V případě podávání žádosti o vklad do katastru nemovitostí je třeba doložit veškeré skutečnosti týkající se daného případu (smlouvu o převodu vlastnictví nemovitosti, smlouvu o zástavním právu k nemovitosti, případně plnou moc atd.).

V takovém případě je lepší vzít návrh zpět vše opravit a podat nový návrh na vklad. Zaplatíte sice znovu správní poplatek ve výši 1000 kč, ale vyhnete se tak zdlouhavému procesu. Pro bezproblémový průběh zápisu do katastru nemovitosti je vhodné necha

(3) V případě, že byl vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení vyrozumění o tom, jaký vklad byl do katastru proveden, a vkladovou listinu vyjme ze spisu a založí ji do sbírky listin. Je-li účastník, jehož práva k

Návrhy na vklad do katastru nemovitostí od 1. Daniela Šustrová upozorňuje advokáty na povinnost podávat návrh na vklad práva do katastru nemovitostí na předepsaném formuláři, a to s. Navrhovatel – je účastník řízení, který vyplňuje formulář a posléze

Registrace

Vyplňte jednoduchý online formulář

Získej vstupní bonus

Zaregistruj se a získej nejvyšší vstupní bonus

Můžete hrát

Začni hrát a získej rychlé peníze

Získejte vstupní bonusy a užijte si skvělou zábavu. Dáme Vám návod. Stačí kliknout a dovíte se víc.

Vyberte si svůj způsob vydělávaní online

Vsaďte si

Cílem této žádosti je vklad věcného práva do katastru nemovitostí. Tento návrh se podává na stanoveném formuláři. Pokud si chcete ušetřit čas, doporučujeme využít online aplikace od ČÚZK, která vás provede krok po kroku jednotlivými oblastmi, které s

Návrh na vklad do katastru nemovitostí. Náležitosti návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí obsahuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Návrh na vklad do katastru nemovitostí je úkon, kterým prov

Jednoduše buď prodáváte, nebo naopak kupujete nový dům, byt či pozemek. Důležité je v tomto případě disponovat řádnou kupní smlouvou, kterou je třeba při žádosti o vklad do katastru nemovitostí doložit. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny, a t

Informace k cenovým údajům Cenové údaje se do katastru zapisují od 1. ledna 2014 a jsou evidovány u nemovitostí, které byly nabyty na základě kupní smlouvy nebo v dražbě; informaci, zda je k nemovitosti cenový údaj evidován, lze zjistit v aplikaci Na

Vklad do katastru trvá zhruba 23 dní a probíhá v následujících krocích: 1/Založení řízení 2/Zaplombování 3/Předání ke zpracování 4/Předání vkladu k aktualizaci 5/Změny navrženy 6/Odsouhlasení budoucího stavu 7/Provedení vkladu 8/Vypravení spisu 9/Uko